Köpprocessen

Frågorna kan vara många när det är dags att köpa en ny bostadsrätt. Att köpa nyproduktion skiljer sig en del från att köpa en befintlig bostad. Därför har vi nedan förklarat hur en vanlig process går till.

Så ser processen ut:

Genom att anmäla ditt intresse på bostädernas respektive sida kommer du att hålla dig uppdaterad om processen. Du kan anmäla intresse på fler områden om det är fler som tilltalar dig. Var noga att ange rätt mailadress då det är den vägen vi kommer att hålla kontakten

När du anmält ditt intresse för en bostad är det viktigt att du försäkrar dig om att ditt köp kan finansieras. Ta kontakt med en eller flera banker för att få ett lånelöfte och en så bra finansiering av ditt nya boende som möjligt.

När det är dags för säljstart få du som anmält intresse reda på det i god tid innan. Försäljningen sker ofta i samarbete med en lokal fastighetsmäklare på orten.

I ett tidigt skede tecknas ett bokningsavtal mellan dig och oss som leverantör. Bokningsavtalet är inte bindande utan en reservation av bostaden till dess att du kan teckna ett avtal med föreningen. I samband med bokningsavtalet erläggs en bokningsavgift. Bokningsavgiften är en del av köpeskillingen och avräknas mot förskottet som sker i nästa steg.

Andra avtalet som skrivs är avtalet mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Det är ett bindande avtal och innebär att bostadsrättsföreningen kommer att upplåta lägenheten med bostadsrätt till förhandstecknaren. Du som köpare förbinder dig att köpa bostadsrätten. För att avtalet ska vara giltigt behöver även du som köpare antas som medlem i föreningen. De uppgifter som finns i förhandsavtalet grundas på den kostnadskalkyl som innehåller en beräkning av insatser och årsavgifter för lägenheterna utifrån projektets bedömda kostnader.

I samband med att avtalet skrivs erläggs ett förskott på lägenheten enligt den betalningsplan som finns för projektet.

När det ekonomiska planen för föreningen är registrerad hos Bolagsverket och föreningen erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta lägenheterna med bostadsrätt tecknas upplåtelseavtalet. Normalt sker detta ca 4-6 månader före tillträdet. Köparen blir därmed bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen.

Tiden för tillträdet kommer att meddelas under projektets gång. Då sker slutbetalningen av din bostad och ni får nycklarna till er nya bostad.

Vi ser till att föreningens fastighet är försäkrad. I fastighetsförsäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg. Men givetvis är det viktigt att du som boende har en enskild hemförsäkring från tillträdesdagen så att du är skyddad mot stöld, brand eller vattenskador.

Så ser processen ut:

Genom att anmäla ditt intresse på bostädernas respektive sida kommer du att hålla dig uppdaterad om processen. Du kan anmäla intresse på fler områden om det är fler som tilltalar dig. Var noga att ange rätt mailadress då det är den vägen vi kommer att hålla kontakten

När du anmält ditt intresse för en bostad är det viktigt att du försäkrar dig om att ditt köp kan finansieras. Ta kontakt med en eller flera banker för att få ett lånelöfte och en så bra finansiering av ditt nya boende som möjligt.

När det är dags för säljstart få du som anmält intresse reda på det i god tid innan. Försäljningen sker ofta i samarbete med en lokal fastighetsmäklare på orten.

I ett tidigt skede tecknas ett bokningsavtal mellan dig och oss som leverantör. Bokningsavtalet är inte bindande utan en reservation av bostaden till dess att du kan teckna ett avtal med föreningen. I samband med bokningsavtalet erläggs en bokningsavgift. Bokningsavgiften är en del av köpeskillingen och avräknas mot förskottet som sker i nästa steg.

Andra avtalet som skrivs är avtalet mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Det är ett bindande avtal och innebär att bostadsrättsföreningen kommer att upplåta lägenheten med bostadsrätt till förhandstecknaren. Du som köpare förbinder dig att köpa bostadsrätten. För att avtalet ska vara giltigt behöver även du som köpare antas som medlem i föreningen. De uppgifter som finns i förhandsavtalet grundas på den kostnadskalkyl som innehåller en beräkning av insatser och årsavgifter för lägenheterna utifrån projektets bedömda kostnader.

I samband med att avtalet skrivs erläggs ett förskott på lägenheten enligt den betalningsplan som finns för projektet.

När det ekonomiska planen för föreningen är registrerad hos Bolagsverket och föreningen erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta lägenheterna med bostadsrätt tecknas upplåtelseavtalet. Normalt sker detta ca 4-6 månader före tillträdet. Köparen blir därmed bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen.

Tiden för tillträdet kommer att meddelas under projektets gång. Då sker slutbetalningen av din bostad och ni får nycklarna till er nya bostad.

Vi ser till att föreningens fastighet är försäkrad. I fastighetsförsäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg. Men givetvis är det viktigt att du som boende har en enskild hemförsäkring från tillträdesdagen så att du är skyddad mot stöld, brand eller vattenskador.