Vi bygger för framtiden.

Svensk Husproduktion AB, med dotterbolagen Trivselhus AB, LB-Hus AB och Svensk Husproduktion Projekt AB, är en av Sveriges största småhustillverkare.

Effektivt och hållbart

Bygg för framtiden med oss!

Genom effektiva produktions- och försäljningsprocesser erbjuder vi våra kunder marknadens mest prisvärda bostäder. Våra byggsystem i trä säkerställer hållbara bostäder. Våra dotterbolag erbjuder en stor variation av bostäder till bland annat privatpersoner, professionella bostadsutvecklare och samarbetspartners. Läs mer om våra dotterbolag.

Svensk husproduktion

Affärssegment

För villaköpare, markägare, bostadsrättsbolag, exploatörer och framtida hyresvärdar. Vi har kunder i alla segment.

Styckehus

Vi marknadsför och tillverkar nyckelfärdiga styckehus (friliggande villor) genom varumärkena Trivselhus, LB-Hus och Movehome.

Bostadsutveckling

Paketering av bostad inkl. tomt på egenägd mark eller i samarbete med externa markägare. Bostäderna säljs genom varumärket Svensk Husproduktion till privatkonsument.

B2B

Försäljning till externa bostadsutvecklare genom varumärket Svensk Husproduktion. Allt från prefabricerade stommar till totalentreprenader.

Vi bygger för framtiden

Hållbart byggande

Svensk Husproduktions hållbarhetsarbete omfattas av en helhetssyn på miljö, samhällsutveckling och människan – hos oss gäller det från första pennstrecket till färdigt hus. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vår verksamhet och är ett prioriterat område, både idag och i framtiden.

Vi håller semesterstängt v. 28-31 - glad sommar!