Felanmälan

Om det uppstår ett fel i våra bostäder tar vi vårt ansvar för att rätta till avvikelser, med mål att alla våra kunder ska vara nöjda. Gör din felanmälan under den länk som passar in på ditt ärende.

Så fungerar felanmälan

Många av de vanligaste problemen kan och ska du som boende själv åtgärda med hjälp av drift- och skötselinformationen som finns för respektive bostad. Att denna information följs är ett krav för att garantierna ska gälla. Är det en olyckshändelse som orsakat skada vänder du dig direkt till ditt försäkringsbolag/bostadsrättsföreningens försäkringsbolag.

Efter godkänd slutbesiktning har du 6 månader på dig att anmäla eventuella synpunkter och anmärkningar som inte uppdagats vid slutbesiktningen. 

Mellan 6-24 månader åtgärdar vi större elfel, vattenskador och ”dörrar/fönster som griper”. Felanmälan görs på denna sida. Övriga fel tas upp vid garantibesiktningen. Garantibesiktningen påkallas alltid av kunden.

För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt ber vi dig att fylla i samtliga fält, kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta så att vi kan nå dig.

Om det visar sig att felet/felen inte beror på produkt, tjänst, byggrelaterat eller på annat sätt kan härledas till Svensk Husproduktion AB eller våra leverantörer, kommer bostadsrättsföreningen att debiteras undersöknings-/ felsökningskostnaden i sin helhet.

Felanmälan under garantitid - BRF

Brf:s styrelse, ordförande, eller utsedd person av Brf:s styrelse, anmäler alla fel och brister under garantitiden. Detta sker genom att BRF:en fyller i felanmälan via det formuläret som öppnas via länken nedan.

Till felanmälan under garantitid – anmälan för Brf förening

Felanmälan under garantitid

Du som privatperson som byggt hus med oss anmäler fel och brister genom att fylla i felanmälan via formuläret nedan. All nödvändig information ska fyllas i och ärendet ska beskrivas utförligt för bättre hantering.

Till felanmälan under garantitid

Felanmälan pågående projekt

Anmälan av ärende för dig som är byggentreprenör.

Till felanmälan pågående projekt

Felanmälan under garantitid