Hållbart byggande

När vi planerar våra bostäder och områden fokuserar vi på att skapa för framtiden, man ska må bra och trivas i våra hus under många år framöver. Det är viktigt att arbeta utifrån det aktuella områdets förutsättningar för en hållbar bostadsutveckling.

När vi utvecklar våra områden utgår vi från människorna som ska bo där, vi skapar förutsättningar för en gemenskap, en enklare vardag och mötesplatser.

Hållbar produktion

Tack vare ett ständigt utvecklingsarbete av våra produkter och samarbete med våra leverantörer kan vi fortsätta att utveckla hållbara produktalternativ. Byggprocessen står för närmare hälften av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv vilket gör det än viktigare för oss att tänka hållbart i alla led. I produktionen arbetar vi aktivt med att minska energiförbrukningen och optimera våra flöden för att bland annat minska spill och arbeta aktivt med avfallshanteringen.

Trä är en fantastisk råvara

Vi är stolta över att arbeta med trä, en svensk råvara med fantastiska egenskaper.

Svensk Husproduktions hållbarhetsarbete omfattas av en helhetssyn på miljö, samhällsutveckling och människan – från första pennstreck till färdigt hus. Att arbeta med hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet och är ett prioriterat område både idag och i framtiden

Vi håller semesterstängt v. 28-31 - glad sommar!