Hållbart byggande

Vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt

Svensk Husproduktions hållbarhetsarbete omfattas av en helhetssyn på miljö, samhällsutveckling och människan – från första pennstreck till färdigt hus. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vår verksamhet och är ett prioriterat område både idag och i framtiden.

Hållbara bostäder

Vi bygger för framtiden och våra hus kommer stå på plats i flera decennier och flera generationer kommer att bo och leva där. Därför är det viktigt för oss att bygga så hållbara bostäder som möjligt, att optimera bostäderna för en låg energiförbrukning både för de boende och för miljön samt optimera vår tillverknings- och byggprocess för att minimera spill och återanvända material.

Från landsbygd till storstad skapar vi nya boendemiljöer, miljöer där människor ska trivas. Vi tar ett helhetsgrepp kring boendet, husen och utemiljön i de bostadsområden vi utvecklar. Vi vill bidra till att alla ska ha råd med en ny bostad.

Hållbar produktion

Tack vare ett ständigt utvecklingsarbete av våra produkter och samarbete med våra leverantörer kan vi fortsätta att utveckla hållbara produktalternativ.

Byggprocessen står för närmare hälften av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv vilket gör det än viktigare för oss att tänka hållbart i alla led. I produktionen arbetar vi aktivt med att minska energiförbrukningen och optimera våra flöden för att bland annat minska spill och arbeta aktivt med avfallshanteringen.

Hållbara materialval

Vi tillverkar alla våra bostäder i svenskt trä. Trä är ett härligt material att arbeta och leva med; det är flexibelt, enkelt att underhålla samt ger en varm och ombonad känsla. En byggprocess och de material som ingår i en byggnad har oundvikligen en påverkan på klimatet. Genom att noga välja de materialval som blir beståndsdelar i våra produkter vill vi skapa en så liten påverkan som möjligt. Trä är snällare mot miljön än många andra byggmaterial, eftersom det i sig självt är förnybart och lagrar koldioxid under hela sin livstid – även som en del i ett färdigbyggt hus. Ett hus med en stomme i trä minskar koldioxidutsläppen med upp till 40 %.

Att fortsätta arbeta med trä och välja certifierat, svenskt virke är en målsättning för all vår produktion.

Hållbar arbetsplats

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Därför står utveckling, arbetsmiljö och hälsa i fokus. Vi har en tydlig målsättning att våra bolag ska spegla samhället kopplat till jämställdhet och mångfald.

För oss kommer säkerheten först. Alla har rätt att känna sig trygga på arbetet och inom våra bolag arbetar vi systematiskt för att upprätthålla såväl en god säkerhet som en god arbetsmiljö.

Social Hållbarhet

Vi bygger inte bara bostäder utan vi bidrar även till samhällsutvecklingen. Det finns ett ansvar att tillse att nya områden är attraktiva för alla generationer och bjuder in till mångfald.

Vi vill även bidra till samhället genom att samverka med skolor på olika nivåer för utbildning, praktik och studiebesök och examensarbeten. Vi är även aktiva i det lokala förenings- och näringslivet genom aktiviteter och sponsring med lokal anknytning till våra produktionsenheter. Vi bidrar även till både Barncancerfonden och Friends.

Vi håller semesterstängt v. 28-31 - glad sommar!