Våra affärsområden

Svensk Husproduktion AB verkar inom tre affärsområden: Styckehus; med nyckelfärdiga villor till privatkunder, Bostadsutveckling; som på egen mark eller i samarbete med externa markägare erbjuder nyckelfärdiga stycke-, rad- eller parhus samt affärsområde B2B med försäljning av prefabricerade byggsatser, eller totalentreprenader, till professionella bostadsutvecklare.