Våra affärssegment

För villaköpare, markägare, bostadsrättsbolag, exploatörer och framtida hyresvärdar. Vi har kunder i alla segment. Läs mer om våra affärssegment: Styckehus, Bostadsutveckling, B2B och Markutveckling.

Våra affärssegment

För villaköpare, markägare, bostadsrättsbolag, exploatörer och framtida hyresvärdar. Vi har kunder i alla segment. Läs mer om våra affärssegment: Styckehus, Bostadsutveckling, B2B och Markutveckling.

Styckehus

Vi marknadsför och tillverkar nyckelfärdiga styckehus (friliggande villor) genom varumärkena Trivselhus, LB-Hus och Movehome

B2B

Inom B2B sker försäljning till externa bostadsutvecklare genom varumärket Svensk Husproduktion. Erbjudandet omfattar allt från prefabricerade stommar till totalentreprenader. Svensk Husproduktion Projekt AB arbetar tillsammans med våra beställare i syfte att utvecklas och växa tillsammans.

Bostadsutveckling

I affärssegmentet Bostadsutveckling paketeras bostad inkl. tomt på egenägd mark eller i samarbete med externa markägare. Bostäderna säljs genom varumärket Svensk Husproduktion till privatkonsument med upplåtelseformerna äganderätt eller bostadsrätt.

Markutveckling

En naturlig del av vår verksamhet är förädling av mark- och tomtområden, för bostadsutveckling alternativt styckehusbyggnation

Vi håller semesterstängt v. 28-31 - glad sommar!