Bolagsledning

Svensk Husproduktion AB

Koncernledning

Stefan Holmberg

Vd och koncernchef, Svensk Husproduktion AB

Tf Vd, LB-Hus AB

Fredrik Jonsson

Ekonomi- och finanschef

Jonas Rubin

Produktions- och inköpschef

 

Anneli Johansson

Koncernansvarig Hållbarhet, Kommunikation, Marknad

Jonas Regnander

Vd, Trivselhus AB

Koncernstyrelse

Leif Johansson

Styrelseordförande sedan 2016

Mikael Thörnkvist

Styrelseledamot sedan 2014 (ägarrepresentant)

Magnus Andersson

Styrelseledamot sedan 2016

Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2022

Hannele Arvonen

Styrelseledamot sedan 2023

Svensk Husproduktion AB – en del av Profuragruppen

Profura är ett privatägt Göteborgsbaserat investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Profura har varit huvudägare av Svensk Husproduktion sedan starten 2012.

Vi håller semesterstängt v. 28-31 - glad sommar!