Våra dotterbolag

Svensk Husproduktion AB är en svensk koncern som tillsammans med dotterbolagen LB-Hus AB, Trivselhus AB och Svensk Husproduktion Projekt AB är en av Sveriges största småhustillverkare.

Våra dotterbolag

Svensk Husproduktion AB är en svensk koncern som tillsammans med dotterbolagen Trivselhus AB, 
LB-Hus AB och Svensk Husproduktion Projekt AB, är en av Sveriges största småhustillverkare.

Trivselhus AB

Trivselhus AB, med varumärket Movehome, köptes upp av Svensk Husproduktion 2021. Bolagets historia började dock redan 1993, då i Vetlanda. Nu ligger den toppmoderna husfabriken i småländska Landsbro. Bakom den byggkvalitet Trivselhus levererar ligger minutiösa rutiner, stor noggrannhet och lång hantverkserfarenhet. Ett koncept som gjort att bolaget vid fler tillfällen, av Gar-Bo, har utsetts till Årets nollfelsaktör.

Husmodeller och serie Stella

Trivselhus erbjuder fler vägar till ert livsverk. Genom arkitektritade husmodeller erbjuds kunden rätt hus utifrån sina drömmar, dennes stil, praktiska lösningar och tomtens beskaffenhet, utformade efter många års erfarenhet. Inom givna ramar finns möjlighet att skapa kundens egen variant av en befintlig husmodell. Serie Stella gör husresan enklare och erbjuder kunden ett bättre pris med en kortare leveranstid tack vare en given husform och utvalda material. Alla hus följer designvärden för stil, funktion, rumslighet, harmoni och helhet samt håller en hög kvalitet.

Trivselhus »

Varumärket Movehome – bygg online

Med Movehome erbjuds smarta husmodeller där varenda kvadratmeter har tagits till vara. Alltid utan att kompromissa med kvalitet eller design. Med det smidiga verktyget ”Bygg online” formar kunden sitt hus direkt på hemsidan.

Movehome »

LB-Hus AB

LB-Hus grundades 1957. 2012 köptes varumärket, samt huvudkontoret och produktionsanläggningen i skånska Bromölla, av Svensk Husproduktion AB. 2022 blev LB-Hus åter eget aktiebolag, nu som ett av koncernens dotterbolag.

Med varsam hand har man förvaltat det arv som grundaren, Lennart Bengtsson, lämnade; att det ska vara möjligt för alla att bygga sig ett riktigt bra hus. Mer än 40 000 hem har byggts under åren, alltid med målet att erbjuda kunderna ”Mest hus för pengarna”.

LB-Hus bygger nyckelfärdiga trähus med inkluderad totalentreprenad, planerade och ritade av erfarna arkitekter, därefter noggrant detaljkonstruerade innan byggprocessen startar i den moderna husfabriken. Alla husets plana delar byggs inomhus; dörrar, fönster, eldragningar, yttre isolering m.m. är på plats när leverans sker till byggplats. Det gör att husen snabbt kan monteras och bli vädersäkra.

Serie LB Optimal har segmentets högsta grundstandard, och bygger på ett produktionseffektivt koncept och beprövade lösningar.

Standardutförandet finns i flera utföranden och detaljer, och ett generöst tillvalsprogram ger möjlighet till ytterligare variationer.

LB-Hus »

Svensk Husproduktion Projekt AB

Svensk Husproduktion Projekt AB skapades 2022, med 100 % fokus på koncernens bostadsutveckling och B2B-affärer.

I två av Sveriges modernaste husfabriker; i skånska Bromölla och i småländska Landsbro, byggs projekthusen. Avancerad teknik och hantverk ger bästa möjliga precision och effektivitet. Därför kan en förstklassig produkt, med de senaste tekniska lösningarna, levereras så montagevänligt att byggets ekonomi påverkas positivt.

En naturlig del av verksamheten är förädling av mark- och tomtområden. Vi arbetar med bostadsutveckling och styckehusbyggnationer, både på egen mark och tillsammans med andra markägare.

Svensk Husproduktion Projekt levererar ”Ett bättre bygge” där budget, tidplan och kvalitet står i centrum.

Svensk Husproduktion »