Bostadsrätt

Bostadsrätt är där du och dina grannar äger och förvaltar föreningens gemensamma hus och utrymmen. Ni är alla medlemmar i en bostadsrättsförening som till stor del styrs av en styrelse bestående av er boende.

Vad innebär bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans äger de hus och gemensamma anläggningar där medlemmarna lever och bor. Det är föreningen som äger själva fastigheten och du som boende äger en andel av föreningen som ger dig rätt att bo i din lägenhet eller hus. Föreningen har en styrelse som består av invalda medlemmar ur föreningen och styrelsen har bland annat ansvar för ekonomin och förvaltningen.

Alla är med och påverkar

En av grundidéerna med att bo i en bostadsrätt är att alla medlemmar i förningen kan vara med och påverka. Genom att medverka på årsstämman och välja fram föreningens styrelse samt genom att bli invald som medlem i styrelsen finns stora möjligheter att påverka föreningens utveckling. Vid en årsstämma får alla medlemmar möjlighet att samlas för en genomgång av verksamheten, årsbokslutet och verksamhetsberättelsen. Under årsstämman väljs nästa års styrelse och de enskilda medlemmarna har inför stämman kunnat lämna in egna motioner, förslag på något, som man önskar lyfta på årsstämman.

Rättigheter och skyldigheter

Som ägare av en bostadsrätt har du rätten att utföra mindre ombyggnationer, måla och inreda din bostad. Större renoveringar kräver styrelsens medgivande. Enkelt uttryckt kan man säga att den boende ansvarar för underhåll av bostadens inre och föreningens för boendets yttre. Allt detta förklaras mer i föreningens stadgar.

Var vill du bo?

Vi har flera områden runt om i landet. Här kan du se våra olika aktuella projekt.