Äganderätt

Äganderätt innebär att du äger fastigheten, det vill säga bostaden och marken som huset står på. När du äger din bostad bestämmer du fullt ut över ditt hem. Som fastighetsägare har du ett ansvar att följa detaljplan, bygglov och visa hänsyn till dina grannar.

Du äger ditt boende

Genom att äga bostaden själv, inklusive marken den står på, ges även större frihet samtidigt som det finns begränsningar som du som fastighetsägare behöver anpassa dig till, bland annat genom att följa detaljplan, bygglov och samhällighetsregler.

Lägre kostnader och mindre underhåll

För nyproducerade villor och radhus byggda efter 2012 utgår för närvarande ingen fastighetsavgift de första 15 åren. När du köper en äganderätt betalar du vissa kostnader till kommunen eller till områdets samfällighet från och med tillträdesdagen. Underhållet på en nyproducerad fastighet är mindre vilket gör att du kan njuta av ditt boende precis så som det är och få pengar över till annat.

Samfällighetsförening

Ett område behöver fungerande infrastruktur med gator, gångvägar, ledningar, soprum, belysning och parkeringsplatser. Men också gemensamma ytor så som lekplatser och ev grillplatser. Gator och ledningar ka ägas av kommunen eller drivas av en förening, samfällighetsförening, som drivs av de boende. Gemensamhetsanläggningar ägs och driftas av samfällighetsföreningen där fastigheterna i området ingår.

Var vill du bo?

Vi har flera områden runt om i landet. Här kan du se våra olika aktuella projekt.