Svensk Husproduktion bildar ny småhusjätte

Den 1 mars 2021 förvärvades Trivselhus AB från Södra av Svensk Husproduktion.

Genom förvärvet skapades en av Sveriges största småhuskoncerner, med tre starka varumärken; Trivselhus, Movehome och LB-Hus.

Bolaget har en gemensam omsättning på 1,5 miljarder, 350 medarbetare och två av Sveriges modernaste husfabriker.

Läs mer om förvärvet

 

 

Svensk Husproduktion vinner nytt markanvisningsavtal, nu i Kristinehamn

Svensk Husproduktion har vunnit ännu en markanvisningstävling, denna gång utlyst av Kristinehamns kommun, gällande del av området Presterud 1:1. I området kommer Svensk Husproduktion att uppföra dels en bostadsrättsförening med 16 radhus, dels 7 fristående villor. Radhusen, med en bostadsarea på 128 kvm, är i 2 plan och tilltalar den breda målgrupp som önskar villakänslan, men bekvämligheten och tryggheten med att bo i bostadsrätt. De fristående villorna kommer att erbjuda köparen många valmöjligheter.

Projektgruppen på Kristinehamns kommun motiverar valet: ”Svensk Husproduktion har presenterat ett flexibelt projekt med en kombination av äganderätt och bostadsrätt samt möjlighet att bygga olika storlekar på bostadsrättshusen. Bostadsrättsdelen innehåller dessutom ett gemensamt ”felleshus” m.m. som kan ge möjlighet till gemenskap och möten på ett sätt som annars inte är möjligt i ett radhusområde.”

Felleshus är vanliga i danska bostadsområden, men har även blivit ett lyckat koncept i Vallastaden i Linköping. I felleshuset kommer de boende kunna odla och även hålla sociala arrangemang.

”Det här kommer att bli ett mycket spännande projekt”, säger Anna Bjerke, Projektutvecklare på Svensk Husproduktion. ”Området ligger väldigt vackert, nära badplats i Vålösundet i Vänern, och bara några kilometer från centrala Kristinehamn. Vid odlingslotterna i felleshuset möts man över både generations- och kulturella gränser, vilket främjar mångfald. Jag ser fram emot försäljningsstarten som beräknas ske kvartal 2, 2021.”

För mer information, kontakta:

Anna Bjerke, Projektutvecklare, tel 0730-28 79 22

anna.bjerke@svenskhusproduktion.se