Senaste nytt

Är du nyfiken på vad som händer på Svensk Husproduktion? Här hittar du bolagsrelaterade nyheter och information, men du kan också följa oss på Linkedin.

Om du är nyfiken på vårt varumärke, LB-Hus, kan du även följa den fantastiska resan på Facebook, Instagram och Youtube.

Nytt rekordår för Svensk Husproduktion, trots en avvaktande marknad

Småhustillverkaren Svensk Husproduktion AB, med varumärket LB-Hus, redovisar en omsättningsökning med 12 procent, till 573 Mkr, för verksamhetsåret maj 2018–april 2019. Rörelseresultatet ökade från 31 till 38 Mkr.

– Vi är stolta över att för sjätte året i rad kunna uppvisa en stark organisk tillväxt, med förbättrad lönsamhet och ökat antal medarbetare, trots att marknadsförutsättningarna varit sämre än tidigare år. Vår tillväxt beror på att vi har fortsatt stärka positionen inom Styckehus, samtidigt som försäljning och antal kunder inom B2B har ökat, säger Stefan Holmberg, VD för Svensk Husproduktion AB i Bromölla. 

Svensk Husproduktion AB bildades 2012 och samma år förvärvades varumärket LB-Hus. Det senaste verksamhetsåret var alltså koncernens sjunde. Försäljning och antal anställda har mångdubblats sedan starten, samtidigt som lönsamheten kontinuerligt har förbättrats. Som ytterligare ett kvitto på den starka utvecklingen blev företaget under 2018, för andra året i rad, utsett till Gasellföretag av Dagens Industri.

– Vi har uppnått den starka utvecklingen genom ett fokuserat, strukturerat och ihärdigt förbättringsarbete. Vårt nya affärssystem och investeringarna i ökad automation gör oss mer effektiva. Under året har vi också fortsatt stärka organisationen, framförallt genom en utbyggnad av säljkåren inom Styckehus, men även genom en utökad organisation inom Grupphusutveckling och B2B-försäljning. Vi har dessutom förbättrat vårt produkt- och kunderbjudande, säger Stefan Holmberg.

– Min samlade bedömning är att det finns gott om möjligheter på marknaden och att utmaningarna är hanterbara. Sverige behöver fler bostäder, både småhus och lägenheter. Fortsatt utveckling av vårt erbjudande inom Styckehus, tillsammans med ett ökat fokus på Grupphusutveckling och B2B-försäljning, kommer att stärka Svensk Husproduktion ytterligare framöver.

Bromölla 2019-08-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Holmberg, VD

Tel. 0705-56 46 32

Mail: stefan.holmberg@svenskhusproduktion.se

 

Svensk Husproduktion AB startade år 2012 då Profura AB förvärvade varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus, med huvudkontor och fabrik i Bromölla. Husfabriken i Bromölla är en av landets mest moderna, med en kapacitet på närmare 1000 hus per år. Stora delar av produktionen är automatiserad och investeringar görs kontinuerligt för att öka graden av industriellt byggande. Företaget sysselsätter ca 140 medarbetare, har anställd byggledning och arbetar i nära samarbete med entreprenörer och ledande materialleverantörer.

Svensk Husproduktion verkar inom tre affärsområden: Inom affärsområde Styckehus erbjuds privatkonsumenter nyckelfärdiga hus på totalentreprenad. Affärsområde Grupphus vänder sig till privatkonsumenter med färdigpaketerade lösningar med tomt och stycke-, rad- eller parhus och inom affärsområde B2B erbjuds professionella bostadsutvecklare prefabricerade byggsatser, i vissa fall även med entreprenadåtagande.

Årsredovisning 2019