Försäljningsrekord under verksamhetsåret 19/20 för Svensk Husproduktion

Småhustillverkaren Svensk Husproduktion AB, med varumärket LB-Hus, redovisar försäljningsrekord för verksamhetsåret 19/20. Den ökade orderingången på närmare 40 %, jämfört med föregående verksamhetsår, ger framtidstro och är resultat av den utbyggda säljkår inom styckehus och de offensiva satsningar som genomförts inom grupphusutveckling och B2B-försäljning. Omsättningen under verksamhetsåret uppgick till 502 Mkr (570 Mkr) och rörelseresultatet till 17 Mkr (38 Mkr).

- Med stolthet kan jag konstatera att Svensk Husproduktion har levererat ännu ett rekordår, säger Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion. Omsättning och resultat är förvisso på en lägre nivå än föregående år, men genom offensiva satsningar och målmedvetet arbete har vi under det gångna året slagit försäljningsrekord, med stor marginal. Den totala orderingången uppgick till 770 Mkr, vilket är nästan 40 % högre än försäljningen under föregående verksamhetsår. Den minskade omsättningen och marginalen kan framförallt hänföras till den marknadsnedgång som skett under 2018 och 2019. Vår satsning inom grupphusutveckling och B2B-försäljning har belastat det ekonomiska resultatet under innevarande år, men samtidigt starkt bidragit till vår rekordförsäljning. Vi bygger för framtiden och med årets rekordförsäljning i ryggen går vi in i det nya räkenskapsåret med en mycket stark orderreserv.

Under det gångna året har en investeringsplan för fabrikens fortsatta utveckling beslutats och implementeringen påbörjats. Med masterplanen möjliggörs ökad kapacitet, höjd effektivitet samt en förbättrad arbetsmiljö för att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats. Vi fortsätter även arbetet med att öka digitaliseringen. Inom vår tekniska avdelning har implementeringen av ett nytt CAD-system påbörjats, på säljsidan har en ny CRM-lösning utvecklats och vi tillämpar successivt allt mer av den funktionalitet och de möjligheter vårt nyligen installerade affärssystem erbjuder.

Svensk Husproduktion AB bildades 2012 och samma år förvärvades varumärket LB-Hus. Försäljning och antal anställda har mångdubblats sedan starten. Efter att i tre år i rad blivit utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri, blev företaget även utnämnt till Mästargasell under 2019. Varumärket LB-Hus är en pionjär i branschen och var bland de första att leverera prefabricerade trähus på ett enda kontrakt – det som kallas totalentreprenadkontrakt. I fabriken i Bromölla har det byggts LB-Hus i trä i över 60 år.

- Trots den, för stunden, osäkra ekonomiska utvecklingen i samhället, är min samlade bedömning att det finns gott om möjligheter på marknaden, och att utmaningarna trots allt är hanterbara, säger Stefan Holmberg. Sverige behöver fler bostäder, både småhus och lägenheter. Fortsatt utveckling av vårt erbjudande inom styckehus, tillsammans med ett ökat fokus på grupphusutveckling och B2B-försäljning, kommer att ytterligare stärka Svensk Husproduktion. Att erbjuda rätt produkt, på rätt ställe och till rätt pris, kommer att bli än viktigare framöver, och att erbjuda Mest hus för pengarna sammanfattar på ett bra sätt våra ambitioner. Med en mycket stark orderreserv siktar vi på att närma oss 1 miljard i omsättning inom kommande treårsperiod, och samtidigt öka lönsamheten.

Årsredovisning 2019 

Pressmeddelande