Senaste nytt

Är du nyfiken på vad som händer på Svensk Husproduktion? Här hittar du bolagsrelaterade nyheter och information, men du kan också följa oss på Linkedin.

Om du är nyfiken på vårt varumärke, LB-Hus, kan du även följa den fantastiska resan på Facebook, Instagram och Youtube.

Försäljningsrekord under verksamhetsåret 19/20 för Svensk Husproduktion

Småhustillverkaren Svensk Husproduktion AB, med varumärket LB-Hus, redovisar försäljningsrekord för verksamhetsåret 19/20. Den ökade orderingången på närmare 40 %, jämfört med föregående verksamhetsår, ger framtidstro och är resultat av den utbyggda säljkår inom styckehus och de offensiva satsningar som genomförts inom...

Svensk Husproduktion vinner nytt markanvisningsavtal, nu i Kristinehamn

Svensk Husproduktion har vunnit ännu en markanvisningstävling, denna gång utlyst av Kristinehamns kommun, gällande del av området Presterud 1:1. I området kommer Svensk Husproduktion att uppföra dels en bostadsrättsförening med 16 radhus, dels 7 fristående villor. Radhusen, med en bostadsarea på 128 kvm, är i 2 plan oc...

Etablering av marksamarbete för nybyggnation i Östergötland och Södermanland

Svensk Husproduktion har tecknat samarbetsavtal med en större markägare, gällande flera olika markområden, på sjönära och attraktiva lägen i Östergötland och Södermanland. Totalt omfattar samarbetet närmare 150 byggrätter. Som en del i detta samarbete förvärvar Svensk Husproduktion ett markområde i Melbysund, nära Svär...