Uppförandekod

Vår uppförandekod grundar sig på våra värderingar och ger vägledning i hur våra medarbetare ska agera och fatta korrekta beslut i vardagen. I alla våra externa och interna relationer ska vi följa våra höga etiska normer när vi möter kunder, affärspartners, underleverantörer och kollegor.

Uppförandekod 2019