Historia

Svensk Husproduktion är ett ungt bolag med lång erfarenhet. Verksamheten startade år 2012 då Profura AB förvärvade varumärket LB-Hus, med huvudkontor och produktionsanläggning i Bromölla.

Genom förvärvet av LB-Hus, fick vi tillgång till en av landets mest moderna husfabriker för prefabricerade trähus. Utöver fabriken fick vi även del av den pionjäranda och erfarenhet, som funnits i bolaget sedan 1957 – då Lennart Bengtsson grundade LB-Hus.

LB-Hus var faktiskt bland de första i branschen med att leverera prefabricerade hus på ett enda kontrakt. Det var kärnan i Lennart Bengtssons vision på 50-talet. Det skulle vara tryggt och enkelt att bygga sig ett riktigt bra hus. Sedan dess har LB-Hus levererat mer än 43 000 hem under sina 60 år på den svenska småhusmarknaden.

Sedan 2012 har Svensk Husproduktion vuxit organiskt och sysselsätter idag drygt 130 medarbetare.

Nutidshistoria

2015 lanserades en ny produktstrategi för vårt varumärke LB-Hus. Genom att vi knutit an till LB-Hus rötter, kan vi erbjuda en bred palett av hustyper till marknadens vassaste erbjudande. Det var kärnan i grundaren, Lennart Bengtssons, vision på 50-talet. Det skulle vara tryggt och enkelt att bygga sig ett riktigt bra hus. Sedan mars 2015 har vi mer än fördubblat våra marknadsandelar och utgör idag en av Sveriges ledande småhusleverantörer.

Organisk tillväxt

Att ett företag har god tillväxt behöver inte alltid innebära trygghet – men i vårt fall har resan framåt varit just trygg och stabil. Vi har nämligen vuxit organiskt, inte genom förvärv.