Framtidsfabriken i Bromölla

Vår husfabrik är en av landets mest moderna med en total produktionskapacitet om drygt 800 hus per år. Vardagen i den högteknologiska fabriken speglar Svensk Husproduktions värdegrund. Vi gör kontinuerligt investeringar som ökar graden av industriellt byggande och tar nya vägar för att ständigt utvecklas inom standardisering, arbetssätt och automation.

Nytänkande och erfaren

Även om en stor del av momenten i produktionen är automatiserade, så spelar medarbetarnas kunskap och erfarenhet en mycket stor roll för kvaliteten. Det är kombinationen av avancerad teknik och hantverk som är nyckeln. Med över 60 års erfarenhet, inom varumärket LB-Hus, har vi marknadens bästa kunskap och kan erbjuda hög prefabriceringsgrad. Det ger hög kvalitet och sparar dig som handlar av oss tid och pengar.

Hårda fakta om husfabriken

 • 165 000 m² fabriksområde. 50 000 m² under tak, varav 28 000 m² uppvärmt
 • Helautomatiskt måleri
 • Helautomatisk kapstation
 • Robotcell för tillverkning av energireglar
 • 5 produktionslinjer för ytterväggar varav 1 automatiserad
 • 1 produktionslinje för bjälklag
 • 3 takstolspressar
 • 3 produktionslinjer för gavelspetsar
 • 1 produktionslinje för bärande innerväggar
 • 1 produktionslinje för garage
 • Kapacitet: ca 3 hus per dag (800 st per år)