Ägare

Svensk Husproduktion AB är en del av Profuragruppen, genom dotterbolaget Provator AB. Profuragruppen är en industrigrupp vars huvudsakliga verksamhet är att investera i, och förvalta, onoterade svenska bolag. Koncernen förvaltar även en grupp fastigheter. Moderbolag i koncernen är Profura AB, med säte i Göteborg.

Läs mer om Profura