Integritetspolicy för Svensk Husproduktion

Vi följer nuvarande och kommande föreskrifter i GDPR och betraktar personuppgifter som en värdefull tillgång som är värd att skyddas.

Vi har interna rutiner för hur vi hanterar personuppgifter och vi delar inte med oss av våra uppgifter till någon utanför vår organisation, om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra avtal.

Personuppgifter hanteras alltid med respekt för individen av alla som har tillgång till dem.

Läs hela vår integritetspolicy