Vi tar hand om helheten

Med Svensk Husproduktion som leverantör och samarbetspartner erbjuds ett engagemang från start till mål. Våra projektutvecklare är proffs på att skapa attraktiva bostadsområden och med dedikerade projektledare under byggtiden tar vi ansvar för hela kedjan. Våra egna krav är ofta högre ställda än de minimikrav som byggreglerna föreskriver.

Modern produktion

Resan mot ett nytt bostadsområde börjar i någon av våra moderna fabriker, Bromöllaeller Landsbro. Här byggs hem för framtidens generationer med energieffektiva och hållbara materialval.

Ett flexibelt sätt att bygga är med planelement vilket ger möjligheten att anpassa husen för spesifika projekt, både i design och planlösningar. Genom olika taklutningar, fasadbeklädnind, fönstersättningar och andra detaljer skapas något som passar närmiljön där husen ska byggas. Även insidan räknas och har det lilla extra med noga utvalda detaljer och tillval.