Vill du veta mer?

Hör av dig till någon av våra Projektsäljare och få mer information om hur vi på Svensk Husproduktion kan göra ditt projekt till ett bättre bygge.

Andreas Norrman 
Projektsäljare B2B
0763 22 42 59
E-post

Martin Annison 
Projektsäljare B2B
0738 02 44 51
E-post

Robert Dinneke
Projektsäljare B2B
0722 35 25 13
E-post

Fredrik Sjöling
Projektsäljare B2B
0738 41 39 43
E-post

Magnus Göting
Chef Grupphusutveckling & B2B
0722 24 41 08
E-post