Enplanslägenheter i Kristianstad

Projekt: Betkvarnen
Byggherre: K-Fastigheter AB
Färdigställt: 2017
Omfattning: 21 enheter
21 st enplanslägenheter fördelade på två längor, med tillhörande förråd.
Betkvarnen adress: Herrestadsgatan, 291 38 Kristianstad
Ort: Kristianstad