Tillverkningsfördelar

Vår process och vårt sätt att tillverka ger trygghet från start till mål. Det bidrar till hög leveranssäkerhet och priseffektivitet.

Hög prefabriceringsgrad

Den höga prefabriceringsgraden sparar tid, ger mindre jobb ute på fältet och innebär därmed färre UE-timmar. Takstolar i egen produktion garanterar leverans tillsammans med husstommen så att bygget inte står still. Marknadens bästa grundmålning ger trygghet och minskad risk för problem med fukt.

Här är fler exempel:

 • Färdiga väggar från utvändig fasad till invändig gipsvägg.
 • Fönster och fönsterbleck monterade och klara.
 • Färdigmonterad fasadpanel av hög kvalitet – grundmålad två gånger före montage.
 • Cementbaserad pustskiva levereras färdigmonterad och skarvspacklad från fabrik.
 • Prefabricerade underslag.
 • Prefabricerade bjälklagskassetter med ångspärr.
 • Förberedelse för elinstallation med tomrör och eldosor samt fasadmätarskåp i yttervägg.
 • Gipsade fönstersmygar levereras färdigmonterade.

Tekniklösningar i framkant

Våra tekniklösningar innebär trygghet och är energismarta. Tät konstruktion, god kunskap om vad som fungerar bäst och vårt kvalitetstänk gör oss till en trygg partner. Dessutom sparar lösningarna tid och effektiviserar byggprocessen. Här vill vi särskilt lyfta:

 • Energireglar ger maximal isolerförmåga och minimalt med köldbryggor.
 • Fönsterbleck i karmyttermått med uppvik för att minimera risken för fukt/vattenintrång.
 • Fasadpanel i högklassigt virke med täta årsringar. Levereras med en unik profil som borgar för lång livslängd.
 • Levereras från eget sågverk och grundmålas 2 gånger i vår fabrik före montage. Ändträ grundoljas.
 • Drevning med gummilist och gummihörn runt fönster och dörrar för maximal täthet.
 • Syllisolering som är typgodkänd och väderskyddad.
 • Putsfasad med ventilerad cementbaserad skiva.

Montagevänligt

Våra byggsatser är lättarbetade i och med smarta och välbeprövade metoder för snabb och säker montering. Underlättar för dina UE och sparar därmed tid och pengar. Det här är några av fördelarna:

 • Kilbleck ger snabb och säker infästning av ytterväggarna.
 • Hög färdigställandegrad på yttervägg från utvändig fasad till invändig gipsvägg.
 • Fönster och fönsterbleck monterade och klara.
 • Prefabricerat bjälklag ger säker arbetsplats/arbetsmiljö och innebär att material till övervåningen kan lyftas upp från start.
 • Förtillverkade innerväggsreglar med montagevänligt styrregelsystem.